Make your own free website on Tripod.com


  สวนสวย ซึ่งอยู่ด้านหน้าไร่ เพื่อสร้างความสวยงามและดึงดูดผู้ที่ผ่านไป ผ่านมา และเราพิถีพิถัน จัดวางหินทุกก้อน ต้นไม้ทุกต้นอย่างลงตัว ลองชม
ขมภาพกันดูครับ
ึ่งลาที่เราเลี้ยงไว้ภายในไร่ ครับ เป็นปลาจาระเม็ดน้ำจืด ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 1 ปี เท่านั้น ครับ ขณะนี้ปลาของเรามีน้ำหนักประมาณ 1 กก./ตัว ส่วนปลาอื่น ๆ ก็มีน้ำหนัก ใกล้เคียงกันครับ แต่เราไม่สามารถที่จะนำภาพมาให้ท่านชมได้ค