Make your own free website on Tripod.com

ไม่ทันไรท้องซะแร้วววว

 

 

ขณะนี้ข้าวในนาของเรา กำลังตั้งทอง เปล่งประกายสีทองอร่ามไปทั่วท้องทุ่งแล้วครับ สวยงามดีจริง คาดว่าผลผลิตปีคงจะดีแน่นอน

 

 

 


Home