Make your own free website on Tripod.com


ชื่อไทย : กะเพรา

ชื่ออังกฤษ : Holy Basil
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum Linn.
วงศ์ : Labiatae
ประโยชน์ : ใช้ขับลมและต้านเชื้อโรค
ส่วนที่ใช้ : ใบ
วิธีใช้ : เด็กอ่อน ใช้ใบสด 3-4 ใบ ใส่เกลือเล็กน้อย บดให้ละเอียดผสมน้ำผึ้ง หยอดให้เด็กอ่อน 2-3 หยด
เป็นเวลา 2-3 วัน จะช่วยขับลม ผู้ใหญ่ใช้ใบสด 25 กรัม หรือใบแห้ง 1 กำมือ ชงกับน้ำดื่ม สารเคมี : ในใบพบ apigenin, ocimol, linalool, essential oil, chavibetal