Make your own free website on Tripod.com


ชื่อไทย : ข่า

ชื่ออังกฤษ : Galanga
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Languas galanga (Linn,) Stuntz
วงศ์ : Zingiberaceae
ส่วนที่ใช้ : เหง้า
ประโยชน์ที่ใช้ :
1.บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด ใช้เหง้าอ่อนขนาดหัวแม่มือทุบให้แตก ต้มเอาน้ำดื่ม จะขับลมในลำไส้ได้ดี
2.รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราเช่น กลาก เกลื้อน
- ใช้เหง้าสดผสมกับเหล้าโรง ทาบริเวณที่เป็นกลาก หรือ เกลื้อน
- เอาข่าปอกเปลือกนิดหน่อย จุ่มน้ำเหล้าแล้วนำมาทาที่เป็นเกลื้อน ทาแรงๆ เช่นนี้ 4-5 วัน
- ใช้เหง้าข่าแก่ๆ มาตำพอแหลก ผสมน้ำเหล้าหรือแอลกอฮอล์ แช่ไว้ 1 คืน ใช้ส่วนน้ำทาแก้โรคเกลื้อน
สารเคมี : 1-acetoxychavicol acetate, น้ำมันหอมระเหย ซึ่งประกอบด้วย monoterpene, 2-terpinenol,terpinen-4-ol, cineole, camphor, linalool, eugenol

ชื่อไทย : ขิง

ชื่ออังกฤษ : Ginger
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale Roscoe
วงศ์ : Zingiberaceae
ประโยชน์ : ใช้เป็นยาขับลม บำรุงธาตุ
ส่วนที่ใช้ : ใช้เหง้า
วิธีใช้ : ผงขิงแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ หรือ 0.6 กรัม ถ้าเป็นขิงแก่สดใช้ยาวประมาณ 1 องคุลีหรือประมาณ 5 กรัม ต้มกับน้ำ เติมน้ำตาลดื่มทุกๆ วัน ถ้าเป็นผงขิงแห้งใช้ชงน้ำร้อนเติมน้ำตาลดื่ม
สารเคมี : เหง้าพบ gingerol, zingiberene,zingiberone,zingibernol,shogaol fenchone camphene, cineol, citronellol ในน้ำมันหอมระเหยพบสาร bisaboline, zingiberone, zingiberol, zingiberene, limonene, citronellol, gingrol, camphene, borneol, cineol