Make your own free website on Tripod.com


  ห้องทดลอง เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อพืชและสกัดน้ำมันหอมระเหย เสร็จแล้วครับ ภาพถ่ายแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องทดลอง และหลอดที่เห็น
ด้านล่างนั้น เป็นหัวน้ำหอมที่เราสกัดได้ เช่น ซ่อนกลิ่น ดอกพุฒ และอื่น ๆ ครับ ใจเย็นแล้วเราจะนำเสนออะไร ๆ อีกหลายอย่างครับ
ึ่งลาที่เราเลี้ยงไว้ภายในไร่ ครับ เป็นปลาจาระเม็ดน้ำจืด ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 1 ปี เท่านั้น ครับ ขณะนี้ปลาของเรามีน้ำหนักประมาณ 1 กก./ตัว ส่วนปลาอื่น ๆ ก็มีน้ำหนัก ใกล้เคียงกันครับ แต่เราไม่สามารถที่จะนำภาพมาให้ท่านชมได้ค