Make your own free website on Tripod.com


แผนที่แสดงเส้นทางไปไร่ของเรา

155 กม.โดยประมาณจากกรุงเทพ ฯ มาตามทางหลวงหมายเลข 33 รังสิต - นครนายก มุ่งหน้าจังหวัดปราจีนบุรี
ถึงแยกหนองชะอมตรงมาเลย ไม่เข้าจังหวัดปราจีนบุรีครับ เมื่อถึงวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว
ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3077 มุ่งหน้าไปทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประมาณ 7 กม. ผ่านโรง
เรียนศึกษาพิเศษ ซึ่งอยู่ทางด้านขวา สักเดี๋ยว ก็ถึงไร่ของเรา ซึ่งอยู่ติดคลองจันท (ไม่ต้องข้ามสะพาน)ไร่ของเรา
จะสังเกต
ได้อย่างง่าย ๆ ก็คืออยู่ตรงแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงครับ เพียงแค่นี้คุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณต้องการ


 

Home

 

 

Home