Make your own free website on Tripod.com
   
 

 

 

• จอแสดงผล: หน้าจอ CSTN แสดงผล 4,096 สี ขนาด 96x65 พิกเซล
• น้ำหนัก: 82 กรัม
• ขนาด: 102x42x20 มิลลิเมตร
• สนทนาต่อเนื่อง: 5 ชั่วโมง
• เปิดเครื่องรอรับสาย: 250 ชั่วโมง
• ระบบเครือข่าย: GSM Dual-band 900/1800 MHz
• คุณสมบัติเด่น: ไฟหน้าจอเปลี่ยนสีตามสายเรียกเข้า, รองรับ WAP, GPRS, JAVA
• ไฟหน้าจอเปลี่ยนสีตามสายเรียกเข้า
• สนับสนุนเทคโนโลยี JAVA
• รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WAP และ GPRS
• ดาวน์โหลดวอลล์เปเปอร์, สกรีนเซฟเวอร์ และริงโทนในฟอร์แมท MIDI
• เสียงเรียกเข้าแบบโพลีโฟนิค และแต่งเสียงเรียกเข้าด้วย Motomixer
• ระบบช่วยสะกดคำ iTAP
• ฟังก์ชั่น PIM ช่วยเก็บข้อมูลส่วนตัว
• มีโมเด็มในตัว
• สามารถรับและส่งข้อความ SMS เป็นภาษาไทยได้ (Smart Thai Input)
• ส่ง SMS พร้อมกันหลาย ๆ คนได้, และสามารถ Chat messaging ได้
• ส่งข้อความพร้อมเสียงเพลง, รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวได้ (EMS 5.0)
• สามารถรับและส่งข้อความ SMS เป็นภาษาไทยได้ (Smart Thai Input)
• โทรออกด้วยเสียงและสามารถแยกเสียงเป็นรายบุคคลได้
• ราคาประมาณ 7,500 บาท