Make your own free website on Tripod.com


 

หนึ่งในปลาที่เราเลี้ยงไว้ภายในไร่ ครับ เป็นปลาจาระเม็ดน้ำจืด ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 1 ปี เท่านั้น ครับ ขณะนี้ปลาของเรา
มีน้ำหนักประมาณ 1 กก./ตัว ส่วนปลาอื่น ๆ ก็มีน้ำหนัก ใกล้เคียงกันครับ แต่เราไม่สามารถที่จะนำภาพมาให้ท่านชมได้ครับ
(จับยากมาก)