Make your own free website on Tripod.com
โครงการศึกษาและปลูกพืชปลอดสารพิษ

  คุณทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้ รอบ ๆ ตัวเรานั้นเต็มไปด้วยมลภาวะเป็นพิษ ทั้งสภาพอากาศที่แย่ลงทุกวัน ฝุ่นละออง ไอเสีย
กลิ่นของเสียจากโรงงาน การปศุสัตว์ ท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานต่าง ๆ ตลอดทั้งสิ่งสำคัญ หนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย์เราก็คืออาหาร ในปัจจุบัน
พืชผัก เนื้อสัตว์ ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของการนำมาบริโภคนั้นปนเปื้อนด้วยสารเคมีตกค้างแทบทั้งสิ้น เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก่อให้เกิดผลเสียสะสม
อยู่ภายในร่างกายของเรา ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้ทำการศึกษาและปฏิบัติจริง ในการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ เพื่อนำมาบริโภคและจำหน่าย เราได้เริ่มปลูกและจำหน่ายไปแล้วหลายชนิด เช่น เมลอน บวบ ฟักทอง ข้าวหอมมะลิ ถั่วฝักยาว แตง
มะเขือเทศ ซึ่งเราใช้หลักที่ว่าปลูกพืชตามฤดูกาลเพื่อลดการเกิดโรค และไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ธรรมชาตในการบำบัดและป้องกันแมลงแทน ซึ่งต่อ
เป็นภาพที่เรานำมาให้ชมกัน ซึ่งเราจะไม่อธิบายภาพนะครับ ให้ชมกันก่อน แล้ว เวอร์ชั่นใหม่เต็มรูปแบบจะตามมาภายหลัง coming soon

 

นาข้าวของเราครับ เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่เศษ ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงครับ เป็นพันธุ์หอมมะลิได้ผลผลิตแล้วจะเอามาแจกจ่ายครับ


ภาพถ่ายแปลงปลูกส้มสีทอง , ไผ่หวาน , แปลงปลูกผัก(เก็บเกี่ยวไปแล้ว)ซึ่งได้ผลผลิตพอสมควร