Make your own free website on Tripod.com


เริ่มลงแปลงปลูกกันแล้วครับ สำหรับ กล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ และต้นหน้าวัว ซึ่งทางเรา
ได้จัดวางไว้อย่างลงตัว พร้อมกับระบบส่งน้ำสำหรับต้นไม้อย่างทั่วถึง ลองชมกันดูครับ


  


........................