Make your own free website on Tripod.com

 

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการพักผ่อน

ภายในโครงการซึ่งเราได้จัดไว้เป็นสถาน
ที่พักผ่อน มีห้องประชุม ห้องพัก ครัว และ
อื่น ๆ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน
ยามเย็นริมคลองด้านทิศตะวันออกจะมอง
เขาใหญ่ เป็นทิวยาวขวางกั้นสายตา สวย
งามมากครับ
สภาพโดยรวมแล้ว ะเป็นการปลูกป่า(ไม้ยืน
ต้น)และแต่งสวนด้วยไม้ดอก ไม้ประดับทำ
ให้ร่มรื่นสบายตามากเลยครับ

 

น้ำตกภายในไร่ สวยงาม ร่มรื่น แต่ขอ
บอกว่า เป็นน้ำตกที่ทางไร่ของเราได้จัด
ทำขึ้นมาเองครับ
ส่วนที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของไร่ สำหรับ
พักอาศัยและประชุมสัมนา สวยงาม ร่มรื่น
เช่นกันครับ
อีกมุมหนึ่งของกลุ่มอาคารที่พักและห้อง
สัมนา รวมทั้งห้องแลปสำหรับวิจัยเกี่ยว
กับการเพาะเนื้อเยื่อ coming soon.....

 

สะพานไม้ทอดข้ามทางน้ำธรรมชาติบริเวณ
ด้านหน้าเรือนพัก สามารถมองเห็นทิวเขา
ใหญ่ได้จากมุมนี้ ช่วงเย็นจะสวยงามมาก

ภายในห้องประชุมปรับอากาส ด้านในสามารถ
มองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกโดยรอบตกแต่ง
ด้วยเฟอร์นิเจอร์หวายครบชุด แสนสะดวกสบาย
สถานที่พักผ่อนเหนืออ่างเก็บน้ำ(เขาพระ)
ร่มครึ้มด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ หากนั่งอยู่ที่
มุมนี้แล้วจะได้ยินเสียงน้ำตกเพลินดีนะ
จะบอกให้

 

<<<<หน้าต่อไป>>>>