Make your own free website on Tripod.com

 

โครงการศึกษาและปลูกดอกหน้าวัว

 


ภาพถ่ายแสดง พื้นที่สำหรับสร้างโครงการศึกษาและปลูกดอกหน้าวัว ซึ่งจะทำเป็นโรงปลูกหน้าวัวจำนวน 60 ไร่ มีหลากหลายพันธุ์เพื่อศึกษาว่าหน้าวัวพันธุ์ใดนั้น
ทนต่อสภาพอากาศและให้ผลผลิตในระยะเวลาหนึ่ง ๆ คุ้มค่าหรือไม่

 

ภาพถ่ายแสดงโรงเรือนเพาะดอกหน้าวัว ครับ ซึ่งเรากำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเราจะควบคุมสภาพในโรงเรือนให้เหมาะสมกับต้นพันธุ์ เพื่อผลผลินที่คุ้มค่า

 

<<<<หน้าต่อไป>>>>