Make your own free website on Tripod.com

 

น้ำตกวังม่วง

น้ำตกวังม่วง อยู่ที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ออกจากนครนายกมาตามเส้นทางปราจีนบุรี เลี้ยวซ้าย ผ่านร้านอาหารครัวสะพานเหล็ก มีหมู่บ้านขนาดใหญ่ก่อน
ถึงน้ำตก ตัวน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำตลอดปี อยู่เชิงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สภาพร่มครึ้มทั้งปี หากได้รับการพัฒนาดีกว่านี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ต่อ
ในอนาคตอย่างแน่อน