Make your own free website on Tripod.com
 
   
  อัญมณี

เรื่องของอัญมณีต่าง ๆ นั้นนอกจากจะมีคนนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องประดับหรือสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วนั้น ยังมีเรื่องโชคลางเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ตามราศีเกิดหรือตามธาตุของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง....เครืองประดับกับผู้หญิงนั้นเป็นขอคู่กันเพราะเป็นเรื่องของความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวกำไล ก็ล้วนแต่ทำให้อยากได้มาไว้ประดับกายทังสิ้น....ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพื่อความงาม..เพื่อให้ดูนุ่มนวล อ่อนหวาน หรือดูเฉิดฉายกว่าคนอื่น

     
 

แต่เรื่องของอัญมณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือพลอย ทับทิม มรกต ไพลิน มุก ฯลฯ ก็ตาม หลาย ๆคนยอมรับว่าบางครั้งการเลือกซื้อก็ไม่สามารถแยกออกได้ว่าของแท้และของปลอมนั้นแตกต่างกันอย่างไร หรืออัญมณีใดที่เหมาะกับตัวเอง...ไม่ว่าจะเพื่อความสวยงามหรือตามราศีเกิด.. ...
     
  วิธีเลือกเพชรงามล้ำค่า
มาตรฐาในการเลือกสรรเพชรให้ได้คุณภาพนั้นมีหลักใหญ่ ๆ อยู่ 4 ประการ
ด้วยกันคือ

1. ความบริสุทธิ์ของเนื้อเพชร (CLARITY) เพชรที่ดีต้องมีเนื้อสะอาดไม่มีตำหนิ
ใด ๆ ให้เห็นด้วยตาเปล่า หรือเมื่อส่องดูด้วยกล้องขยายขนาด 10 เท่า และต้อง
ดูด้วยผู้ชำนาญ   เพื่อจะสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เห็นในเนื้อเพชรนั้นคืออะไร
นอกจากตำหนินั้นค่อนข้างใหญ่เห็นชัดเจน  เมื่อนำเพชรไปให้นักตรวจสอบ
อัญมณีด้วยเครื่องตรวจสอบที่ทันสมัย ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความบริสุทธิ์
ของเนื้อเพชรจะระบุดังต่อไปนี้ ประการใดประการหนึ่ง
FL ( FLAWLESS) คือเพชรปราศจากตำหนิ
IF (INTERNALLY FLAWLESS) เพชรปราศจากตำหนิภายใน มีรอยเล็กน้อย
บนผิวหน้าเท่านั้น
VVS1 -VVS2 (VERY VERY SMALL INCLUSIONS) เพชรมีรอยตำหนิ
น้อยมาก ๆ
VS 1- VS2 (VERY SMALL INCLUSIONS) เพชรมีรอยตำหนิน้อยมาก
SI1 - SI2 ( SMALL INCLUSIONS) เพชรมีรอยตำหนิเล็กน้อย

     

สี (COLOUR) เพชรที่สวยที่สุดจะต้องไม่มีสีใด ๆ ซึ่งเรียกกัว่า "ไร้สี" เพราะมื่อแสงผ่านเพชรที่ไร้สีก็จะเปล่งปราศสะท้อนออกมาเป็นรุ้งงดงามเนที่สุด เพชรที่ไร้สีจึงมีราคาที่แพงมาก


การเจียระไน (CUT) เพชรส่วนใหญ่จะได้รับการจียระไนมีเหลี่ยม 58 เหลี่ยม
ซ่งนับเป็นมาตรฐานองการเจียระไนเพชรกลม เรียกว่าทรงกลมเหลี่ยมเกษร สามารถทำให้เพชรเปล่งประกายระยิบระยับได้มากที่สุด นอกจากนี้เพชรยังมีรูปทรงนิยมอีกหลายแบบ ได้แก่รูปทรงมาคีย์ รูปทรงสี่เหลียม รูปทรงหยดน้ำ รูปทรงไข่ และรูปทรงหัวใจน้ำหนักกะรัต (CARAT-WEIGHT) ขนาดของเพชรจะวัดเป็นกะรัต (๑ กะรัต เท่ากับ ๑๐๐ สตางค์ เท่ากับ ๐.๒ กรัม) เช่นเพชรหนัก ๓๐ สตางค์ เท่ากับ ๐.๓๐ กะรัต การที่จะซื้อเพชรเม็ดใหญ่นาดนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความพอใจของผู้ซื้อเป็นหลัก

     
 

ทับทิม
ทับทิมหรือพลอยแดง (RUBY) เป็นอัปัจจุบญมณีที่ได้รับความนิยม
มากทุ่ดชนิดหนึ่ง นับตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทับทิมเป็น
อัญมณียอดนิยมในระดับสากลจึงค่อนข้างราคาสูง เมื่อเทียบกับอัญมณี
ชนิดอื่น ๆ การที่จะตัดสนใจซื้อพลอยแดงสักเม็ด ความพิถีพิถันเพื่อ
เลือกให้สมกับราคาที่ต้องจ่ายจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็น

การเลือกซื้อพลอยทับทิมเหลี่ยมเจียระไน
1. เลือกทับทิมที่มีสีแดงจัดสดใส สีไม่คล้ำมือ หรือหลาย ๆ ท่านก็อาจ
จะเลือกทับทิมสีชมพูหวานใสก็ย่อมได้เช่นกัน
2. ใช้กล้องขยายขนาดกำลังสิบเท่าส่องดูเนื้อพลอย เนื้อพลอยที่มีคุณ
ภาพดีนั้นไม่วรมีริ้มรอยแตกร้าวเพราะจะทำให้เสีย
คุณค่า ความงามและความคงทนในการใช้สอย
3. เนื้อพลอยควรใส ไม่ขุ่นทึบ มีความฉ่ำวาวเหมือนมีน้ำอยู่ภายใน
ซึ่งจะทำให้ดูสวยมีประกายเหมือมีน้ำอยู่ภายใน
4. เม็ดพลยทับทิมควรมีสัดส่วนที่เหมาะสม ได้สัดส่วนทั้งหน้าพลอย
และก้นพลอย ก้อนพลอย้องไม่สึกหรือตื้นจนเกินไป
5. พลอยจะงดงามได้ต้องมีการเจียระไนที่ดีด้วย เพราะพลอยเหลี่ยม
ทั้งเม็ด เมื่อเจียระไนไดสัดส่วนมีความประณีตละเอียด ก็ย่อมจะสะท้อน
แสงไปมา ได้ระยิบระยับสวยงามมาก

     

การเลือกซื้อทับทิมเจียระไนแบบหลงเบี้ย(หลังเต่า)
1. การเลือกสีพลอยใหลักเกณฑ์เดียวกันกับพลอยเหลี่ยมเจียระไน และมีสีแดงเสมอทั่วทั้งเม็ด
2. เนื้อพลอยควรเรียบงามทั้งเม็ด
3. ใช้ไฟฉายขนาดเล็กมาก ๆ ส่องย้อยเข้าไปที่ก้นพลอยจะเห็นความโปร่งของเนื้อพลอยถ้ามีริ้วรอยแตกก็จะเห็นชัดด้วย
4. รูปทรงของเม็ดพลอย ควรนูนโค้งงามได้สัดส่วนไม่แบนราบจนเกินไป

ไพลิน
การเลือกซื้อไพลินคุณภาพดี
1. วรเลือที่มีสีน้ำเงินเข้มจัดสดใส ไม่ติดเข้มจนดำมืด หรือออกประกายทาหรือเยว แต่ผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยที่ชอบสีหวานสดใส จึงแนะนำใหเลือกไฟลินที่มีสีฟ้าเข้มสดใส
2. ควรวางเม็ดพลอยไพลินบนนิ้วมือ ว่าขนาดสีน้ำเงินนั้นเข้ากับผิวหรือไม่
3. ไม่ต้องยึดติดกับแหล่งที่มาขอพลอยไพลินว่าเป็นพลอยจากประเทศใด หรือบ่อไหน ขอให้สีสันดีคุณภาพดีก็พอ
4. เนื้อพลอยควรสวยใสไร้ตำหนิหรือแตกร้าวใ ด ๆ ปราศจากเส้นหม่า(เส้นสีธรรมชาติที่แทรกอยู่ในเนื้อพลอย)และไม่มีเหลือบหินหรือฝ้าอยู่ในเนื้อพลอยด้วย
5. เม็ดพลอยมีสัดส่วนที่สวยงาม
6. ฝีมือการเจียระไนประณีตงดงาม

  NEXT >>
   

: