Make your own free website on Tripod.com
 
   
 

กฤษณา

ทางไร่ของเราได้จัดให้มีการปลูกไม้หอมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า กฤษณา
ประมาณ 500 ต้น บนพื้นที่ส่วนบนของไร่ติดกับป่า ซึ่งไม้กฤษณา
เป็นที่นิยมปลูกกันที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย .........อ่านต่อ

...............

 

 

 

 
 

ซ่อนกลิ่น

.............อีกโครงการหนึ่งของเราคือ การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากต้นซ่อนกลิ่น เราเริ่มปลูกแล้ว
ด้านริมคลอง ทิศตะวันออกของเรือนไทย อยากรู้เกี่ยวกับ ดอกซ่อนกลิ่น เราหาข้อมูลมาให้ท่าน
ได้ศึกษาแล้วครับ .................ซ่อนกลิ่น
     
 


...................................................แปลงดอกซ่อนกลิ่น
 

 

 

 


..........ผักบุ้งปลอดสารพิษ ครับ เพาะไว้รับประทานกันเอง และแจกเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมไร่
............ ผัดไฟแดงแล้วรสชาติหวานอร่อยจริง ๆ ครับ
     
 

.....กล้วยไม้ ภายในไร่ของเรา จัดปลูกไว้เพื่อความสวยงามเรามีหลาก
หลายพันธุ์ครับ ว่าง ๆ ก็เชิญมาเยี่ยมชมได้ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

     
   
   

: